Privacybeleid

  1. Gegevens

Wij verzamelen de gegevens die u ons via onze site of e-mail stuurt.
De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer….

  1. Gebruik van uw gegevens
  • De door ons verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om :
  • Onze klantenservice te verbeteren en u tegemoet te komen in uw behoeften
  • U te contacteren per mail
  1. Bekendmaking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of ingeruild worden met derden.

  1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor diegenen die ze nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren (opmaken van facturen, klantenservice…) De computers en servers die uw gegevens verzamelen bevinden zich in een beveiligde omgeving.

  1. Toestemming

door gebruik te maken van onze website geeft u uw akkoord op onze vertrouwenspolitiek.