Verantwoordelijke van de publicatie

Domaine la Diligence
Bart en Patricia Verpeut-Adams
20, rue du Marronnier
71360 Sully (lieu-dit Veuvrotte)
info@domaine-la-diligence.com

SAS DLD
TVA: FR 87901815621

 

Algemene voorwaarden

 1. Reservering

Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag (per e-mail of contactformulier website), ontvangt u na enkele dagen de bevestiging en het voorschotfactuur van 30% per mail. Zodra wij het voorschot ontvangen hebben, is de reservering definitief.

Het maximum aantal personen van de betreffende woning of chambre d’hôte mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan.

Gezien de structuur van het huis en haar omgeving is het spijtig genoeg niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar, of mensen die moeilijk te been zijn, behalve in geval van volledige verhuur van de gîte en de chambres d’hôtes aan een volledig gezelschap. Wij danken u voor uw begrip.

 

 1. Betaling

Het voorschot bedraagt 30% van het totale huurbedrag en dient binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur in ons bezit te zijn.

Het restant van de huursom dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij reserveringen binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient de totale huursom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

De totale huursom dient in elk geval te zijn voldaan voordat de gîte of chambres d’hôte kan worden betrokken.

Bij niet-betaling op de vervaldag heeft de verhuurder het recht de gîte verder te verhuren aan derden en gelden onderstaande annuleringskosten.

 1. Waarborgsom

Bij aankomst dient een borgsom van 150,- euro voor de gîte te worden betaald. De borg wordt, indien er geen gebreken geconstateerd zijn, na afloop van de verhuurperiode onmiddellijk teruggegeven of verrekend met uitstaande gemaakte kosten.

 1. Annulering

In geval van annulering 2 weken voor het verblijf is 30% van het bedrag verschuldigd.

 1. Schoonmaak

De eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs. U dient steeds de gîte opgeruimd, aangeveegd en zonder afval achter te laten, de keuken dient schoon te zijn (denk aan de oven), evenals de BBQ en de open haard. Mocht u het huis niet zoals hiervoor beschreven achterlaten, zullen wij u extra schoonmaakkosten aan 25 euro/uur in rekening brengen.

 1. Huisdieren en roken

Het meenemen van uw huisdier is toegestaan in de gîte mits overleg met de eigenaar. Bij akkoord zal een kleine vergoeding gevraagd worden. In de chambres d’hôtes aanvaarden we geen huisdieren.

Roken is binnenshuis niet toegestaan. Roken mag buiten enkel op het terras.

 1. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor:
  Ongevallen binnen en buiten de vakantiewoning
  Diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf.
 • De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen of medehuurders is ontstaan. De kosten voor deze toegebrachte schade worden aangerekend aan de huurder.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gîte of chambres d’hôtes, de tuin en de inrichting (binnen en buiten daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
 1. Klachten

Klachten, schade of defecten dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan de eigenaar (die woonachtig is op het domein) of per email via info@domaine-la-diligence.com, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen.

Alle vermeldingen op de website van www.domaine-la-diligence.com worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.                  

De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.